ПРЕДСТАВИХА НОВИ ПРАВИЛА ЗА ЗАСАЖДАНЕ НА ВИНЕНИ ЛОЗЯ

В Зала 1 на Областна администрация Русе, съвместно с Териториално звено Русе на Изпълнителната агенция по лозата и виното се проведе информационна работна среща на тема „Нови правила за засаждане на винени лозя от 2016 година и информация за Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор на България за винарските 2014 – 2018 години”. Срещата беше открита от г-н Станимир Станчев – заместник областен управител на Област Русе. Участие взеха представители на Областна администрация Русе и местни производители на грозде и вино. Мероприятието се организира във връзка с взето решение на Постоянната комисия в областта на земеделието, рибарството и аквакултурите.

Веско Симеонов – началник на отдел в Териториално звено – Русе представи информация за новата система на Европейската комисия за издаване на разрешителни за засаждане и презасаждане на винени лозя, която ще заработи от 01 януари 2016 година.

Предвид последната реформа в сектор вино на ниво Европейски съюз, всяка държава-членка ще може да предоставя разрешение за право на засаждане на винени лозя в размер до 1% от действителния производствен потенциал, ежегодно до 2030 г. Производителите ще могат да се възползват от възможността за закупуване на права на засаждане от Националния резерв до 31 декември 2015 г. След този период тези права няма да могат да бъдат трансферирани, преотстъпвани или търгувани.

Представителят на Изпълнителната агенция по лозата и виното в заключение допълни, че финансиране на проекти от 1 януари 2016 г. ще има само по разрешителни получени за пресаждане след изкореняване, по преструктуриране и конверсия на винени лозя.

Дата на публикуване: