Великден

Екипът на „Сертификация“ ЕООД потвърждава своя морален ангажимент за осигуряване на непрекъснатост на предоставяните услуги, при спазване на санитарно-хигиенните здравни норми.

Удостоверяваме, че устойчивостта е и ще продължи да бъде ключов елемент от нашата работа.

Отправяме благопожелания за здраве и благополучие.

Светли Великденски празници!

Дата на публикуване: