Обява за избор на застраховател на недвижимо имущество и други дълготрайни активи НИИС ЕООД - 11.2022