Курс за Вътрешен одитор

„Сертификация” при НИИС ЕООД ще проведе обучения, през месец януари 2023 г., за Вътрешни одитори: 

  1. По ISO 9001:2015 и 19011:2018;
  2. По ISO 14001:2015 и 19011:2018;
  3. По ISO 45001:2018 и 19011:2018.

При повече от един участник от една организация, ще се ползва отстъпка от общата цена.

Обучението е с практическа насоченост.

При успешно преминат курс на обучение, участникът получава Удостоверение за Вътрешен одитор по цитираните стандарти в избраното направление.

 

Краен срок за подаване на Заявка – 16.01.2023 г.

За повече информация може да се свържете с нас на е-mail: exact@niis.bg; и на тел.: 02 8122070

 

Дата на публикуване: