60 курсисти завършиха успешно курс за Вътрешен одитор

60 курсисти завършиха успешно, проведените обучения за „Вътрешен одитор“ в направленията:

БДС EN ISO 9001:2015 ; БДС EN ISO 19011:2018 Системи за управления на качеството

БДС EN ISO 14001:2015 ; БДС EN ISO 19011:2018 Системи за управления на околната среда

БДС ISO 45001:2018 ; БДС EN ISO 19011:2018 Системи за управления на здравето и безопасността на работа

Дата на публикуване: