ООС „Сертификация“ към НИИС ООД е на нов адрес

Уважаеми клиенти,

Считано от 31.03.2023 г. ООС „Сертификация“ Ви очакваме в новия ни офис - 1000 гр. София, ул. “Иван Вазов“ № 3.

Дата на публикуване: