ОДИТОР КАЧЕСТВО

В „Сертификация“ вярваме, че подходящите условия за работа и работна среда могат да преобразят живота на човек, за да разгърне потенциала си.

За отдел „Сертификация“, част от „Национален институт за изследвания и сертификация“ ЕООД, утвърдена устойчива компания със 100 % държавен капитал, ангажирана да запази, подкрепя и развива знаковите за българската история : Държавна лаборатория „Българска роза“, „Национална лаборатория за изпитване на вино, спиртни напитки и етерични масла“ и „Сертификация“, търсим да назначим:

ОДИТОР КАЧЕСТВО

Основни задължения:

 1. Планира, организира и контролира прилагането, поддържането и развитието на дейностите във връзка със сертификацията на системи за управление (СУ).
 2. Изготвя доклади и предложения до ръководител отдел „Сертификация” за предоставяне, потвърждаване и/или отнемане на сертификат.
 3. Участва в екипи от одитори при сертификация на СУ.
 4. Когато действа като водещ одитор, взема самостоятелно решение за съответствието на елементите/процесите на СУ с изискванията на стандартите.
 5. Извършва надзор на притежателите на сертификати.
 6. Работи за поддържане и повишаване на авторитета на Органа за сертификация и повишаване на доверието в предоставяните услуги по сертифициране.
 7. Спазва изискванията за поверителност и конфиденциалност на информацията.

 

Изисквания:

 1. Завършено висше образование в областите: химия, строителство или други инженерни науки, включително хранително-вкусова промишленост.
 2. Производствен опит по специалността.
 3. Преминат/и IRCA регистриран/и курс/ове за водещ одитор по: БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN  ISO  14001:2015, БДС  ISO 45001:2018;  БДС EN  ISO  22000:2018.
 4. Познания по нормативни актове, в обхвата на компетентност.
 5. Екипно ориентиран колега, с отлични умения за ефективна писмена и устна комуникация.

Предимства:

 1. Владеене на английски език на работно ниво.
 2. Знания и практически опит в изпитване/оценяване на продукти.
 3. Познаване на БДС EN ISO/IEC 17021 /17065 / 17025.
 4. Свидетелство за управление на МПС, активен шофьор.

Компанията предлага:

 1. Атрактивно възнаграждение с пълни осигуровки.
 2. Платен годишен отпуск 20+, ваучери за храна.
 3. Отлични условия на труд в екип от професионалисти.
 4. Работа на редовна смяна от понеделник до петък.
 5. Постоянна заетост с възможност за развитие в утвърдена компания.

За нас богатия опит не е недостатък, а преимущество!

При проявен интерес, моля, изпратете Вашата автобиография на e-mail: d.bozhkova@niis.bg или на адрес: София 1000, ул. „Иван Вазов“ №3

Само предварително одобрени кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

Дата на публикуване: