ВИСОКА ОЦЕНКА ЗА РАБОТАТА СИ ПОЛУЧИ НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВИНО, СПИРТНИ НАПИТКИ И ЕТЕРИЧНИ МАСЛА ОТ ГЛАВЕН СЪВЕТНИК КЪМ ПОСОЛСТВОТО НА

Главният търговски съветник към посолството на Република Турция М. Емрах Сазак гостува в НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВИНО, СПИРТНИ НАПИТКИ И ЕТЕРИЧНИ МАСЛА. По време на срещата управителят на института Венелин Георгиев представи обновената лаборатория, оборудвана с нова високотехнологична апаратура за анализ на вино, етилов алкохол, дестилат, спиртни напитки, оцет, кисел продукт и др.

Сазак се запозна с екипа и дейността на лабораторията. Въз основа на видяното, той даде висока оценка за работата на служителите и технологичния процес. По думите на Сазак, технологиите, прилагани при анализите, дават възможност за изследване на виното, спиртните напитки и другите субстанции на високо ниво. Той сподели още, че има огромен потенциал за сътрудничество между института и бизнеса в Република Турция.

Пред гостите бе представен и най-новият проект на лабораторията - специализираната онлайн платформа за подаване на заявки – VinoLab.

„Един от основните мотиви да създадем Vinolab е желанието ни да улесним процеса по приемане на заявки, извършване на изследвания и издаване на свидетелства. Чрез използването на Vinolab нашите клиенти ще получават постоянен достъп до своите анализи и във всеки един момент могат да поискат и получат консултации за подобряване на своята продукция”, сподели Георгиев.

В рамките на посещението бяха договорени редица срещи на предстоящия Турско -български бизнес форум в Истанбул, както и такива за обмяна на опит със сродни институти в Турция.

Главният търговски съветник Сазак определи визитата си като ползотворна и се ангажира тя да не е последна.

Дата на публикуване: