„ДЪРЖАВНА ЛАБОРАТОРИЯ БЪЛГАРСКА РОЗА“ ВЕЧЕ Е ЧАСТ ОТ „НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВИНО И СПИРТНИ НАПИТКИ“ ЕООД

Вливането на „Държавна лаборатория Българска роза“ в „Национален институт за изследване на вино, спиртни напитки и етерични масла“, обединява опита на водещите експерти в областта на виното и спиртните напитки с доказаните специалисти в областта етеричните масла. Модерната и съвременна лаборатория на института предоставя отлични условия да се продължи вековната традиция за качествени изследвания, обработка и съхранение на българско розово масло и други етерични масла.

Държавна лаборатория Българска роза извършва разработване на индивидуални производствени практики, изготвя търговски партиди за износ, осъществява продажба, окачествяване и физико-химични, газ-хроматографски и традиционни анализи на етерични масла. Съхранява в специален трезор етерични масла на своите клиенти и осъществява контролни и помощни функции при износ.

Издава Държавен сертификат за качествените показатели на розовото и други етерични масла.

Дата на публикуване: